За нас

Детска градина „Виолина” е създадена през 1976г. По това време функционират 2 целодневни, 1 седмична и 2 полудневни групи. През 1977г. те се преобразуват в 3 целодневни групи и 1 седмична.

 

Към момента ДГ „Виолина” работи с 4 целодневни групи. Децата са на възраст от 2 до 7 години. Персоналът се състои от високо образовани и квалифицирани учители, които заедно с непедагогическия персонал работят за осъществяване на възпитателно-образователния процес в детската градина.

Целта на колектива е детската градина да се превърне в място за щастливи деца със спокойни родители.